General information

BALAJCZA runs language courses into all languages of the world.

We work with a group of over 70 teachers with an average 10 years' experience in the profession. We work only with the best.

At the moment we are looking for >>>

Contact:

Tel: +48 22 690 10 30 40

e-mail: lektorzy(at)balajcza.pl

Data publikacji: 2020-03-17 09:08:50

 

12 YEARS

MARKET EXPERIENCE

 

1800

SATISFIED CLIENTS

 

over 2 500 000

PAGES TRANSLATED YEARLY

 

over 250

LANGUAGE PAIRS

1500

EXPERIENCED TRANSLATORS


400

SWORN TRANSLATORS

300

NATIVE TRANSLATORS

150

CORRECTORS


over 10 000

CONFERENCE PARTICIPANTS SERVED

70

TEACHERS

40

NATIVE TEACHERS


over 300

WRITTEN REFERENCES

________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.